Brankári
Jakub
Hvizdák
Obrancovia
Marek
Pavlík
Samuel
Bologa
Adam
Lučan
Boris
Bongilaj
Diego Mário
Rác
Adrián
Gregor
Teodor
Jedinák
Timotej
Beliančin
Záložníci
Vladimír
Kaštan
Andrej
Bologa
Jakub
Mrkva
Lukáš
Šamaj
Dominik
Bobek
Filip
Jančík
Jozef
Koliba
José
Rác
Útočníci
Andreas
Válek
Branislav
Činčala
Milan
Pivko
Tomáš
Ježík
Patrik
Papaj
Samuel
Kaštan